Telefon
WhatsApp
2023 yılı Haziran ayına göre kamu personel sayıları
300 X 250 Reklam Alanı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 yılı Haziran ayı kamu personel istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre 5.098.693 kamu personeli istihdam edilmektedir. Ancak, açıklanan rakamların daha önce de ifade ettiğimiz üzere geçmiş yıllara göre çok yüzeysel kaldığı görülmektedir. Bu yazımızda konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Kamu kurumlarındaki memur belli değil

Kapatılan Devlet Personel Başkanlığı’nın kamu personel istatistiklerindeki ayrıntılar dikkate alındığında Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Haziran ayı verilerinin çok yüzeysel olduğu görülmektedir. Yayımlanan verilerdeki istihdam şekillerine göre, kamu kurumlarının tamamında istihdam edilen Memur, Hakim/Savcı ve Öğretim Elemanları’nın sayısı bir arada 3.470.727’dir. Yani açıklanan verilere göre memur, hakim ve savcı ile öğretim elemanlarının sayısını bilemiyoruz. Bunlar kadrolu personel civil servant yani memur olarak tanımlanmıştır. Ancak, bunların memur olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Açıklanan bu sayıların;

2- 259.109’u YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde,

3- 40.771’i özel bütçeli diğer idarelerde,

4- 3.900’u düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

5- 35.124’ü sosyal güvenlik kurumlarında,

6- 47.351’i döner sermayeler ve kefalet sandıklarında,

7- 1.604’ü diğer kamu idarelerinde, istihdam edilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Yayımlanan verilerde memur, Hakim ve Savcı veya Öğretim Elemanı ayrıntısı yer almamaktadır. Verilerin bu haliyle eksik olduğunu ve analize elverişli olmadığını düşünüyoruz.

Yine açıklanan bu sayıların;

1- 4.295’i 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’lerde (Bağlı ortaklıklar dahil),

3- 4.911’i özel kanunu bulunan kuruluşlarda (Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.)

4- 5.585’i il özel idarelerinde,

5- 134.357’si belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde, istihdam edilmektedir.

Kamu kurumlarındaki sözleşmeli personel sayıları

Haziran ayı verilerine göre, kamu kurumlarının tamamında istihdam edilen sözleşmeli personel sayısı ise 270.568›dir. Açıklanan bu sayıların;

1- 167.658’i genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

3- 8.928’i özel bütçeli diğer idarelerde,

4- 425’i düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

5- 361’i sosyal güvenlik kurumlarında,

6- 1.230’u döner sermayeler ve kefalet sandıklarında,

7- 1.761’i diğer kamu idarelerinde,

8- 43.116’sı 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’lerde (Bağlı ortaklıklar dahil),

9- 57’si özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda (Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.),

10- 28.895’si özel kanunu bulunan kuruluşlar (Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.)

12- 8.731’i belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde, istihdam edilmektedir.

Kamu kurumlarındaki kadrolu işçi sayıları

Haziran ayı verilerine göre, kamu kurumlarının tamamında istihdam edilen kadrolu işçi sayısı ise 1.201.858’dir.

Açıklanan bu sayıların;

1- 209.532’si genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

2- 45.741’i YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde,

3- 52.312’si özel bütçeli diğer idarelerde,

4- 1.503’ü düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

5- 6.712’si sosyal güvenlik kurumlarında,

6- 185.077’si döner sermayeler ve kefalet sandıklarında,

7- 3.024’ü diğer kamu idarelerinde,

9- 149’u özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda (Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.),

10- 5.454’ü özel kanunu bulunan kuruluşlar (Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.)

11- 4.452’si il özel idarelerinde,

12- 43.110’u belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde,

13- 599.243’ü BİT’lerde, istihdam edilmektedir.

Kamu kurumlarındaki geçici işçi sayıları

Kamu kurumlarının tamamında toplam 50.088 geçici işçi istihdam edilmektedir. Bunların 34.710’u genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, 10.588’i KİT’lerde ve 4.790’ı da mahalli idarelerde istihdam edilmektedir.

Nihayetinde açıklanan verilerin bu haliyle karşılaştırmaya ve analize uygun olmadığını düşünüyoruz. Yani son derece yüzeysel ve iş olsun mantığıyla açıklanan bir veri ile karşılaştığımızı üzülerek ifade etmek istiyoruz. Keşke daha önce mülga DPB tarafından açıklanan verilere bakılma zahmetinde bulunulsaydı da en azından ona yakın bir analiz mantığı işletilerek açıklama yapılsaydı.

Bu sayılar içerisinde kamu personelinin tamamı var mıdır?

Daha önceki açıklanan verilerdeki sayılara şöyle bir bilgi notu eklenirdi: “MİT Başkanlığı kadro ve pozisyonları ile TSK Askeri Personel sayıları bu tabloya dahil edilmemiştir. Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dahil edilmemiştir. PTT A.Ş. personeli ve 696 sayılı KHK ile sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilen geçici personel (4/C) sayıları dahildir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş ve idaresi kamu yönetiminde yer aldığı için Kamu Sermayeli Kuruluşlar içinde yer alan Vakıflar Bankası T.A.O gibi kamu bankalarında istihdam edilen işçileri de kapsamaktadır.”

Ancak, son açıklanan verilerde böyle bir nota yer verilmediğini görüyoruz. Demek ki açıklanan veriler, kamu personelinin tamamını kapsamakta ve hiçbir personel dışarıda kalmamaktadır. Keşke böyle olsa demekten kendimizi alamıyoruz. Eğer kamu personel sayılarını dahi analize uygun olarak tutamıyorsak işimiz zor demektir.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler