Telefon
WhatsApp
54 soruda sigortalıların sağlık yardımı hakkında bilinmesi gerekenler
300 X 250 Reklam Alanı

1- 5510 sayılı Kanuna göre sağlık hak sahipleri kimlerdir?

> Sigortalı olmayan, kendi adına gelir ve aylık almayan eşi
> 18 yaş (İlk Öğretim 18 yaşın içinde) Orta öğrenimde 20 yaş, Yükseköğrenimde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları
> Yaşına bakılmaksızın malul olduğu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,
> Geçiminin sigortalı tarafından sağlanan öz ana ve babası

2- 5510 sayılı Kanundan önce sağlık yardımı alanlar Kanundan sonra da yararlanacak mı?

5510 sayılı Kanundan önce sigortalıdan veya emekliden sağlık yardımı alanlar 5510 sayılı kanundan sonrada devam edecektir. Öğrenci ise öğrencilik bitene kadar, Kız çocuğu ise evlenene veya işe girene kadar devam eder.

Kanunda yapılan yeni düzenleme ile durumunda değişiklik olan kız çocuklarının tekrar genel sağlık sigortalısı bakmakla yükümlüsü olmalarına imkan verilmiştir.

4- 5510 sayılı Kanundan önce devlet memuru olarak çalışmakta iken kanundan sonra emekli olanların çocukları nasıl yararlanır?

5- Kanundan sonra sigortalı olan birinin kız çocukları öğrenci olmadığı halde yararlanabilir mi?

Hayır yararlanamaz. Öğrencilik şartı veya malullük şartı aranmaktadır.

4/b'li Genel sağlık sigortalısı hak sahibi olan kişiler, prim borcu olsa dahi kendi haklarından faydalanmak zorundalar. Bu durumda, borcunu yatırarak kendi hakkından yada Bağ-kur'dan kaydını sildirerek eşinin üzerinden sağlıktan faydalanabilecektir.

7- Anne ve baba için sağlık hak sahipliği oluşturmak için hangi belgeler istenmektedir?

Sigortalının beyanına istinaden aylık ve geliri olmamak şartıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın işlem yapılmaktadır.

Hayır yararlanamaz. 5510 sayılı kanun hükümlerine göre hak sahibi olurlar.

9- Sağlık hak sahipliği yalnız Ankara’da mı yapılmaktadır?

Tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizde her üç sosyal güvenlik kurumunun işlemleri yapılmaktadır.

10- 18 yaşın altındaki çocukların ana veya babasının tescil işlemi nasıl yapılmaktadır?

18 yaşın altındaki çocuklardan 4/a,b,c bentlerinin kapsamındaki ve özel sağlık yardım sandıkları mensuplarının çocukları hariç hiçbir sosyal güvencesi olmayan 18 yaş altı çocuklar adına Kurumumuz tarafından sağlık hak sahipliği oluşturulmuştur. Buna rağmen provizyon alamayan sigortalı ve hak sahipliği İl Müdürlüğü ve SGK. Merkez Müdürlüklerimizce oluşturulmaktadır.
Sağlık hizmet sunucusuna müracaat etmesi halinde ana veya babanın tescili için Kuruma yönlendirilecektir.

11- Yeni emekli oldum karnem gelmedi neden?

Karne gelmeyecek çünkü T C kimlik numarası ile muayene ve tedavi olma hakkınız bulunmaktadır.

12- Emekli sandığından emekli aylığı almaktayım aylığımdan genel sağlık sigortası primi kesilecek mi?

Emekli aylığınızdan genel sağlık sigortası pirimi kesilmeyecektir.

13- 2022 sayılı yasa gereğince aylık almaktayım. Sigortalı çocuğumdan sağlık yardımı alabilir miyim?

Hayır alamazsınız, çünkü 2022 sayılı kanuna tabi aylık alanlar yeşil karttan yararlanmaktadırlar.

14- Genel sağlık sigortalısı boşanan eşlerin ortak çocukları kimden yararlandırılır?

Boşanan eşlerin çocukları mahkeme kararı ile velayetleri eşlerden hangisine verilmiş ise, velayeti alan eş çocuklarını kendi hak sahipliğinden sağlıktan yararlandırılır.

15- Kanundan önce ssk’lı bir işe giren kız çocuğu ssk’lı işten kanundan önce ayrılırsa tekrar babadan veya anneden sağlık yardımı alabilir mi?

Kanundan önce SSK lı göreve giren bir kız çocuğu eğer 120 gün süreyle adına pirim bildirilirse ve kanundan önce işten ayrılırsa SSK dan 6 ay süreyle sağlık yardımı alacağından ve bu 6 ay yararlanma süresi bittikten sonra durum değişikliği olmadığı sürece sigortalıdan dolayı yararlanabilir.

16- Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa devlet memurluğuna giren bir kimse nasıl yararlanır?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra işe giren devlet memuru Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmek şartıyla sağlık hak sahipliği oluşturulduktan sonra yararlanmaktadır.

17- Sigortalının raporlu çocukları nasıl yararlanır?

Sağlık kurulu raporları Maluliyet ve sağlık Kurulları Dairesi Başkanlığımızca tespit edildikten sonra sağlık hak sahipliği oluşturulmaktadır.

18- Evli malül çocuklar yararlanabilir mi?

5510 Sayılı kanuna göre yararlanamaz. Ancak kanundan önce hak sahipliği oluşturulmuşsa o hakkı devam eder.

19- Sigortalıdan yararlanamayan kız çocuklarının genel sağlık sigortası nasıl devam eder?

Durum değişikliği nedeniyle tekrar hak sahibi olamayan kız çocukları ya isteğe bağlı olabilir ya da gelir tespitine göre 60 inci maddesinin (g) bendine göre gss li olabilir.

20- Sağlık hak sahipliği nerelerde yapılmaktadır?

Her üç kurumun mensuplarının sağlık hak sahipliği bütün SGK il/merkez müdürlüklerimizde yapılmaktadır.

21- Aktif tarım sigortalısı ana ve babasına bakabilir mi?

Ana ve Baba hariç eş ve çocuklarına bakabilir.

22- Kadın tarım sigortalısı kocasına bakabilir mi?

Kocası malûl veya 55 yaşından büyük olursa bakabilir.

23- Sigortalının vefatı halinde durum değişikliği olan kız çocuğu yararlanır mı?

Sigortalıdan dolayı Yetim aylığı bağlanması halinde yararlanabilir.

24- 5510 sayılı Kanuna tabi (4/c)’li devlet memuru olarak göreve başlayan kişinin sağlık aktivasyonunu kim oluşturur?

Göreve başlama yazısı ile birlikte, bulundukları ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek sağlık aktivasyon işlemi hak sahipliği oluşturulacaktır.

25- Kendi adıma GSS tescili nasıl yaptırabilirim?

İl ve İlçe İdare Kurullarına müracaat ederek Yeşil Kart talep etmeniz halinde Yeşil kart alamamanız halinde de gelir testine istinaden belirli miktarlarda pirim yatırmak şartıyla GSS li olmanız mümkündür.

26- 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin (g) ve (d)-yabancı ülke vatandaşlarından oturma izni almış ve başka bir ülke sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanlar bentlerine tabi olanlar diğer sigortalılar gibi her türlü sağlık hakkına sahip midirler?

Hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kimseler her türlü sağlık hakkına sahiptirler.

27- Evlatlık alınan sigortalı evlatlık alan kimselere bakabilir mi?

Öz olmadığı için bakamaz.

28- Evlilik birliği devam ettiği halde ayrı yaşayan eş genel sağlık sigortalısından sağlıktan faydalanabilecek midir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre aile birliğinin devam ettiği belgelenen genel sağlık sigortalısı olmayan eşin, genel sağlık sigortalısı eşinden dolayı sağlıktan yararlandırılabilir.

29- Anne ve babasının sigortalı olması halinde çocuk kimden yararlanır?

Tercih hakkı bulunmaktadır.

30- Terörden dolayı aylık alan bir kimsenin yakınları katılım payı öder mi?

Yalnız kendisi katılım payı ödemez. Yakınlarından katılım payı alınmaktadır. Ancak Şehit aylığı bağlanırsa aylık bağlanan kimselerden katılım payı alınmaz.

31- Yurt dışı öğrenci belgeleri geçerli midir?

YÖK veya MEB’den onaylatmak şartıyla geçerlidir.

32- Sigortalının babasıyla resmi evliliği olmayan öz anaya bakılır mı?

Nüfus Müdürlüğünden ayrı ayrı kayıt almak şartıyla bakılabilir.

33- Sigortalının nikâhlı eşinin çocuğuna bakılır mı?

Bakılmaz.

34- Sigortalının 25 yaşını doldurmuş kız çocukları anne veya babasından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?

Yeni düzenleme ile sağlık sigortası bakımından bakmakla yükümlü olunan çocukların en fazla 25 yaşına kadar bu haklardan yararlanacağı öngörülmekle birlikte, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağlık yardımlarına müstahak olanların durumlarında değişiklik olana kadar mevcut haklarının verilmesine devam edilecektir.

Ayrıca, kız çocukları isteğe bağlı sigorta kapsamında sağlık primlerini ödeyebileceği gibi prim ödeme gücünden yoksun iseler 60 inci madde kapsamında primleri devlet tarafından ödenerek sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

35- Herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan kimse sağlıktan yararlanamayacak mıdır?

Bu durumda olan kimseler, ilk olarak bulunduğu yerdeki Kaymakamlığa müracaat ederek gelir tespitinin yapılması gerekir. Sorgulama sonucu herhangi bir gelirinin olmadığı tespit edilirse yeşil karttan faydalanması sağlanır.

36- Şu ana kadar herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışması olmayan vatandaş, isteğe bağlı sigortalı olabilir mi? Sağlıktan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de ikamet edenlerden 18 yaşını doldurmuş kişiler, isteğe bağlı sigortalı olabilecekler ve sağlıktan da yararlanabileceklerdir.

37- Sigortalı olanlar hangi hastanelerden faydalanabilirler?

Kurumumuzca anlaşmalı olan kamu ve özel sağlık hizmet sunucularının tümünden faydalanabilirler. Acil hallerde ise (kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası v.s) anlaşması olmayan sağlık hizmet sunucularına da başvurabilirler.

38- 1005 sayılı kanuna tabi aylık alan sigortalının, 18 yaşından büyük üniversite öğrencisi çocuğu sağlıktan yararlanabilir mi?

Üniversite öğrencisi olduğu sürece 25 yaşına kadar sağlıktan faydalanabilecektir.

39- 5510 sayılı kanuna göre avukatlar hangi kapsamda değerlendirilecekler, kendileri ile eş ve çocuklarının sağlık aktivasyon işlemleri hangi kurum tarafından oluşturulacaktır?

Avukatlar, 5510 sayılı yasaya göre 4/b kapsamında değerlendirileceklerdir. Kendileri ile eş-çocuklarının sağlık aktivasyon işlemleri, müracaat etmeleri halinde bulundukları ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılabilecektir.

40- Sağlık karnesinin yitirilmesi (zayi) halinde ne yapılmalıdır?

Sağlık karnesinin kaybolduğunu, kişinin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek beyan etmek gerekmektedir.

41- Silahaltına alınmadan önce yeterli prim ödeme gün sayısı olan sigortalı, askerliğinin bitmesi sonucu tekrar işbaşı yaptığında ne kadar süre sonra sağlıktan yararlanabilecektir?

Silahaltına alınmadan önce yeterli prim gün sayısı olduğundan, askerlik hizmeti bitikten sonra da sağlıktan yararlanmaya devam edecektir.

42- Emekli aylığı bağlanan kişilerin, eş ve çocuklarının sağlık aktivasyon işlemleri nasıl oluşturulacaktır?

Emekli aylığı bağlanan, hak sahibi olan eş-çocuklarının sağlık aktivasyon işlemleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

43- Sosyal güvencesi olmayan anne-babanın 18 yaşından küçük çocuklarının sosyal güvenceleri var mıdır?

Sosyal güvencesi olmayan anne-babanın 18 yaşından küçük çocukları genel sağlık sigortası kapsamına alındıklarından, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın T.C. numaralı kimlik belgeleri ile sağlıktan yararlanabileceklerdir.

44- 18 yaşından büyük kız çocukları öğrenci değil ise, sağlıktan nasıl faydalanacaklar?

18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocukları evlenmedikleri veya işe girmedikleri sürece, Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formundaki bilgileri beyan ettikleri sürece sağlıktan faydalanabileceklerdir.

45- 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra boşanan kız çocukları tekrar sağlıktan yararlandırılabilecekler mi?

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra boşanan kız çocukları, öğrenci olması şartı ile 25 yaşına kadar ya da malul olması şartı ile tekrar sağlıktan yararlanabilirler. Öğrenci veya malul olmaması halinde hak sahibi anne ya da babaya tekrar dönemeyeceklerdir.

46- 18 yaşından büyük öğrenci olmayan malul erkek çocuğu sağlıktan nasıl faydalanabileceklerdir?

Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunun, Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı nezdinde değerlendirildikten sonra, maluliyetine karar verilmesi şartı ile sağlıktan yararlanabileceklerdir.

47- Sigortalı işe başlayan genel sağlık sigortalısının kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıktan yararlandırılmaları için kaç gün prim ödemeleri gereklidir?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık hizmet ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunularına başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekir.

48- Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerdir?

Yukarıda sayılan kuruluşların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun kapsamına alınır. Devredildiği tarihe kadar kendi mevzuatları dahilinde sağlıktan faydalandırılacaklardır.

49- Genel sağlık sigortalısının anne babası sağlık hizmetlerinden ne şekilde faydalandırılacaklardır?

Genel Sağlık sigortalısının, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan askeri ücretin net tutarından daha az olan ana-babası adına, genel sağlık sigortalısının sağlık yardımı talep ve taahhüt formunu tam ve eksiksiz olarak doldurması halinde sağlık hak sahipliği oluşturulacaktır.

50- Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu yabancı ülke vatandaşlarından ayrıca hangi belgeler istenmektedir?

İkamet tezkeresi, geçici vatandaşlık numarası(Emniyet Müdürlüğünden alınacak), ilgili ülke Konsolosluğundan sosyal güvencesi olmadığına dair belge.

51- 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların(Bağ-Kur) prim borcu olması halinde sağlık hak sahipliği oluşturulabilir mi?

Bunların sağlık hizmeti sunucularına başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir.

52- İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği alan sigortalı, ne kadar süre ile sağlık hak sahipliği devam eder?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği aldığı süre kadar, sağlık hak sahiplikleri devam edecektir.

53- Üniversite öğrencisi erkek çocuğu öğrenciliği sona ermediği sürece sağlıktan yararlanma hakkı var mıdır?

Üniversite öğrencisi erkek çocuğu, öğrenciliği devam etse dahi, en fazla 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

54- Yeşil kart almaya hak kazanan kimselerin 18 yaşını doldurmuş çocukları sağlık hizmetlerinden nasıl faydalandırılır?

Yeşil kart almaya hak kazananlara 18 yaşını doldurmamış çocuklar da dahil başvuru tarihi esas alınarak yeşil kart düzenlenir.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!