Telefon
WhatsApp
Fazladan ya da haksız alınan katılım payları için ne yapılmalı?
300 X 250 Reklam Alanı

Fazladan ya da haksız alındığı düşünülen katılım payları için ne yapılmalıdır?

İKİ TÜRLÜ SORGULAMA

1.Vatandaşlar Turkiye.gov.tr adresinden katılım payı takipleri yaparak (https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi-sorgulama) fazladan veya haksız alındığı düşünülen katılım payları için

- Muayene katılım payı alınmayacak kişiler hangileridir?
7-• 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden,
• Şehitlerimizin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
• Gazilerimiz ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
• Vazife malüllerinden,
• 2828 sayılı Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden,
• Askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlardan,
• Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden,
• Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan
Katılım payı alınmamaktadır. Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde yer alan kronik hastalıklara yönelik sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Eğer çocuğunuzun hastalığı bu listede yer alması halinde katılım payı alınmamaktadır.

Muayene katılım payı alınmayacak haller ve sağlık hizmetleri nelerdir?
• İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetlerinden
• Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetlerinden
• 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetlerinden
• 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden
• “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetlerinden
• Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden
• Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde yer alan kronik hastalıklara yönelik sunulan sağlık hizmetlerinden
• Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (EK-4/D)yer alan ilaçlardan

Yatarak tedavi gören hastalarda katılım payı alınmamaktadır.

Muayene katılım payı tahsili nasıl yapılmaktadır?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ve üniversite hastanelerinde yapılan muayeneler sonucu oluşan katılım payı tutarları;
Emekli aylığı alan kişilerin maaşlarından, çalışanlar ve diğer kişiler için oluşan katılım payı tutarları ise eczaneler tarafından kişilerin reçete ile eczaneye ilk müracaatında kendilerinden, Özel hastanelerde yapılan muayeneler sonucu oluşan katılım payı tutarları emekli aylığı alan kişilerin maaşlarından, çalışanlar ve diğer kişiler için oluşan katılım payı tutarları ise hastane tarafından kişilerden alınmaktadır.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler