Telefon
WhatsApp
Memur 'imam nikahlı eşinden' olan çocuğu için izin alabilir mi?
300 X 250 Reklam Alanı

Bir kadın  personelimizin imam nikahıyla beraber olduğu eşinden çocuğu olmuştur. Bu personelimize 2 yıl aylıksız izin verebilir miyiz?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108''inci maddesinde; "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.'' hükmü, 657 sayılı Kanunun mazeret iznini düzenleyen 104''üncü maddesinde ise; Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verileceği bu süreden sonra ise ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, hem bu Kanunun 104'' üncü maddesinde düzenlenen mazeret izni hem de 108''inci maddesinde düzenlenen doğum sonrası aylıksız izin doğuma bağlı olarak verilen bir izindir. Yani çocuğun hangi halde doğduğunu Kanun düzenlememiştir. Bu nedenle yukarıda yer verilen hükümlerden personelinizin imam nikahıyla dünyaya gelen çocuğundan dolayı hem mazeret izninden hem de aylıksız izinden faydalanacağı sonucuna varılmaktadır.

Ancak, çocuğun babasının da memur olması halinde Kanunda geçen "Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir." hükmü gereğince mazeret izni verilemez. Çünkü, karısı olduğunun resmi belgesi evlilik cüzdanıdır ve bu cüzdan olmadan izin verilemez.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler