Telefon
WhatsApp
Millet ittifakı kamu personel politikasını açıkladı


1 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu sadeleştirerek günümüz koşullarına uygun hale getirilecek
2• Devlet Personel Başkanlığı kurulacak.
3• Kamu görevine alınmada her aşamada liyakat ve eşitlik ilkeleri hâkim kılınacak, şeffaflık sağlanacak.
4• Mülakat uygulamalarına son verecek, yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılmasını sağlayacak, işin niteliği gereği sözlü mülakat yapılmasının zorunlu olduğu istisnai halleri kanunla düzenleyecek, sözlü sınavlarda adaylara yöneltilecek soruların kura usulüyle belirlenmesini, sözlü sınav ve mülakatların kayda alınması temin edilecek.
5• KPSS sınavlarının sayısını artıracak ve sınavlardan ücret alınamayacak.
6• Merkez Bankası, TÜİK ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara atanacak Başkanların atanmadan önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamuoyuna açık bir oturumda dinlenilmesi sağlanacak.
7• Düzenleyici ve denetleyici kurumların ve kamu bankalarının üst yönetimine yapılacak atamalarda eğitim, sektör tecrübesi gibi kriterleri sıkılaştıracak ve titizlikle uygulanması sağlanacak.
8• Kamuda kariyer sistemine dayalı çağdaş bir insan kaynakları yönetimine geçecek, her kurumun nitelikli “meslek elemanı” ihtiyacını kendi içinden karşılaması ilkesini getirecek, meslek memurluklarına atanmada kurumlar arası nakil işlemi uygulamalarına son verilecek.
9• Kamu hizmetinde yükselmede objektif kriterlere dayanan ehliyet, liyakat, performans ve kıdem dışında bir ölçüt kabul etmeyecek, fırsat eşitliği mutlak surette sağlanacak.
10• Kamu görevlilerini tanımlanan yetki alanlarında, hesap verebilirlik ilkesi uyarınca sorumlu tutacak, bu doğrultuda kamu personelinin dokunulmazlıkları kaldırılacak.
11• 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamında öngörülen yasaklara uyulmasını yakından takip edecek, öngörülen müeyyideleri
titizlikle uygulanacak.
12• Üst düzey görevlere atanan kadın yöneticilerin sayısı arttırılacak.
13• Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin vekil ya da taşeronlar eliyle yürütülmesine izin verilmeyecek.
14• Kamu çalışanları arasında ücret ve maaş adaleti sağlanaacak.
15• Aile birliğinin korunması ilkesini gözeterek tüm eş durumundan atama talepleri en kısa zamanda gerçekleştirilecek.
16• Avrupa Sosyal Şartı’nda yer alan istisnalar dışında kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm engeller kaldırılacak.
17• E-Devlet hizmet ağını genişleterek kamu hizmetlerinde kâğıt, mühür ve imzayı azaltacak, bu kapsamda, kişilerin kurumlar ve diğer taraflarla ev kiralama, ikinci el alışveriş gibi ticari borç/alacak ilişkisinde e-devlet üzerinden serbest sözleşme düzenleyebilmesinin önü açılacak.
18• Büyük Veri Hamlesi sayesinde kişisel mahremiyet çerçevesinde ve bireyin iznine bağlı olarak, kamu kuruluşlarının diploma, vesikalık fotoğraf, ikamet ve benzeri verileri birbirleriyle
paylaşmalarını ve mükerrer taleplerde bulunmamaları sağlanacak.
19• Kamuda izin, lisans ve benzeri başvuruların durumunun ve tahmini tamamlanma süresinin dijital platformlar üzerinden takip edilmesi sağlanacak.

20. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkileri ilgili bakanlık ve kurumlara devredilecek.
21• Bakanlıklar yeşil ve dijital dönüşüm ve kapsayıcılık hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırılacak.
22• Strateji ve Planlama Teşkilatı Kurulacak.
23• Bakan yardımcılıkları kaldırılıp, müsteşarlık sistemi kurulacak.
24• Devlet Personel Başkanlığı kurulacak.
25• Mülakat uygulamalarına son verilecek, yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılmasını sağlanacak.
26• KPSS sınavlarının sayısını artırılacak ve sınavlardan ücret alınmayacak.
27• Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin vekil ya da taşeronlar eliyle yürütülmesine izin verilmeyecek.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler