Telefon
WhatsApp
Milletvekili maaşlarına süpriz zam! Komisyondan geçti...
300 X 250 Reklam Alanı

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına


Görüşülmekte olan (2/1264) esas numaralı Kanun Teklifi’ne aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.


Orhan Yegin Yaşar Kırkpınar


MADDE…- 31/5/ 2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan “126.000” ibaresi “133.988 ” şeklinde ve “115.225” ibaresi “122.530” şeklinde değiştirilmiştir.


BAŞKAN MEHMET MUŞ – Evet , Sayın Yegin, gerekçe mi?


ORHAN YEGİN (Ankara) – Gerekçe.


BAŞKAN MEHMET MUŞ – Gerekçe.


Gerekçe:


Maddeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43’ü ncü maddesine istinaden emekli aylığı alanların emekli aylıklarının 5510 sayılı Kanun’un 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan emekli memurlar ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda yapılacak yüzde 25 oranındaki artışa paralel olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.


BAŞKAN MEHMET MUŞ – Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Getirilen düzenlemenin mali getirisi ne kadar olacak?

Getirilen düzenleme ile;

Meclis Başkanının emekli maaşı 126.000*0,509796 = 64.234,296 TL'den 133.988*0,509796 =68.306,54 TL'ye,

Milletvekillerinin emekli maaşı 115.225*0,509796 = 58.741,244 TL'den 122.530*0,509796 =62.465,3 TL'ye yükseltilmiştir.

Meclis Başkanı ve Milletvekillerinin emekli maaşlarına  getirilen artışa muhalefetten de itiraz gelmemiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanının emekli maaşı 40.300 TL iken Milletvekillerinin emekli maaşının 58.741,244 TL'den 62.465,3 TL'ye çıkarılması doğru olmamıştır.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler