Telefon
WhatsApp
Okullarda görev yapan taşeron işçiler fazla mesai ücreti abalir mi?
 
 

T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan ... vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının yatılı bölge ortaokulunda ihalesini alan taşeron şirketlerin yanında eğitim öğretim sezonunda kesintisiz olarak öncelikle temizlik görevlisi olarak hafta sonları, dini ve milli bayramlarda, resmi tatillerde çalıştığını, hiçbir zaman yıllık izin kullandırılmadığını ve karşılığında da ücret verilmediğini, iş akdini haksız ve bildirimsiz olarak feshettiklerini iddia ederek davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar Cevabının Özeti:

Davalı ... vekili, hizmet alım şartnamesinde çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm detaylardan bahsedildiğini, yüklenicinin çalıştırdığı personelin sosyal hakları ile ilgili olarak kanuni yükümlülükleri bakımından ilgili kurum ve kuruluşlara karşı sorumlu olduğunu, okul idaresinin sorumlu tutulamayacağını, dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık ücret alacağının zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti 

Temyiz:

Kararı davalı ... vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

2-Davacı işçi haftada 6 gün çalıştığını iddia ederek fazla mesai ücret talebinde bulunmuştur.

Dosyada davacının iddiasını ispata elverişli yazılı delil olmayıp davacı tanıklarından biri haftada 6 gün çalıştığı yönünde beyanda bulunmuşsa da diğer iki tanık, bir hafta beş gün bir hafta altı gün çalıştığını açıklamıştır. Dosyadaki mevcut delil durumuna göre davacının bir hafta beş gün takip eden hafta altı gün çalıştığı kabul edilerek fazla mesai ücreti hesaplaması yapılması gerekirken sürekli altı gün çalıştığı gerekçesiyle fazla mesai ücretinin kabulü hatalı olmuştur.

3-Davalının ıslaha karşı zamanaşımı def'i dikkate alınarak, gerekirse bu yönden bilirkişi ek hesap raporu alınarak bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 10/11/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

sgkrehber/ÖZEL

 
 

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler