Telefon
WhatsApp
Rapor kullanan çalışanlar dikkat! İşten atılabilirsiniz..
300 X 250 Reklam Alanı

Çalışanlardan bu konuda çok sayıda soru gelmektedir. Sağlık raporları, çalışma hayatının önemli unsurlarından birisidir. Eğer usulüne uygun sağlık raporu alınmaz ise bu durum çalışanın işten atılmasına kadar gidebilir.

İş mevzuatına göre, iş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkün olabilmektedir. Böylesi bir feshin mümkün olabilmesi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresini "6" hafta aşması, iş sözleşmesinin feshi sonucunda kıdem tazminatı hakkının ödenmesi gerekmektedir.

RAPORLU İŞÇİNİN İŞYERİNE GELMESİ İSTENEBİLİR Mİ?

İşveren sağlık raporu alan bir çalışanından işyerine gelmesini isteyebilir mi? Veya sağlık raporu bulunan bir çalışandan çalışması istenebilir mi? Öncelikle sağlık raporu nedir, onu tanımlamak gerekir. İş mevzuatına göre sağlık raporları, işçi rahatsızlandığında veya hastalandığında verilen istirahat raporlarına denir. Raporlar bir anlamda iş görmezlik raporu olarak da adlandırılır. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle rapor alan işçi, raporun bir suretini işyerine ulaştırmakla mükelleftir. Raporlu olan bir işçi raporlu olduğu günler için işyerine gelmekle mükellef olmayıp, işveren de işçiden işyerine gelmesini isteyemez.

SAHTE SAĞLIK RAPORU ALAN İŞÇİNİN YAPTIRIMI NEDİR?

Gerçek bir rahatsızlığa dayalı olmadığı durumlarda alınan sağlık raporları, işçinin işten atılmasına varan bazı sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. İşveren, işçinin dürüstlüğünden emin değilse raporun doğruluğunu hakem hastanelere müracaat ederek araştırabilir.
Bu araştırma sonucunda işçinin dürüst bir şekilde davranmadığı tespit edilirse, iş sözleşmesi haklı nedenle derhal feshedilebilir. Bu fesih ise 4857 sayılı İş Kanunu'nun madde 25/II-e bendinde yer alan "İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması." hükmü uyarınca yapılabilmektedir.

SAĞLIK RAPORU ALAN İŞÇİYE BİR ÖDEME YAPILIR MI?

Sosyal sigorta düzenlemeleri açısından; Çalışanların sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarının 2 günden sonrası için yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu kapsamdaki devamsızlıklarda işveren tarafından ücret ödenmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu konudaki uygulama iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması durumunda uygulamaya ilişkin insiyatif işverene aittir

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler