Telefon
WhatsApp
Sözleşmeli personel istihdamında ısrarın makul gerekçesi yok!

Memur-Sen tarafından hazırlanan "Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması"  Raporunda Sözleşmeli personel istihdamında ısrarın makul bir gerekçesinin olmadığı açıklandı. Raporun ilgili kısmında şu ifadelere yer verilmiştir:

Gerek Anayasa’da gerekse de Devlet Memurları Kanunu’nda genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar
ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği ifade edilmiştir. Bu açık, kesin ve emredici nitelikteki hükümlere rağmen bu görevlerin sözleşmeli personel statüsündeki kamu görevlileri eliyle yürütülüyor olması açık bir statü değişikliği ile kesin bir hak, hukuk ve mevzuat ihlalidir. Statü gerektiren görevleri yürütenlerin o görevin gerektirdiği statünün dışında tutulması, ne hukuk devleti ne de sosyal devlet tasarımıyla ne de insanı yaşatan devlet yaklaşımıyla uyumludur.

Ürettiği sorunlara, neden olduğu mağduriyetlere ve memnuniyetsizliğe rağmen sözleşmeli personel istihdamı tercihinde ısrar etmenin makul ve tatmin edici gerekçeleri izah ve ifade edilmemiştir. Sözleşmeli personel istihdamının sağladığı yüksek menfaat, ürettiği kamusal yarar, hizmette kalite ve benzeri sonuç-fayda da söz konusu değildir.

Doğal olarak cevaplanması gereken, “hiçbir olumlu yönü olmayan bu uygulamanın, bu kadar yüksek sosyal ve iş verimi maliyetine rağmen neden ısrarla sürdürüldüğü” sorusudur.

Nitekim sözleşmeli personel istihdamının aslî istihdam biçimi olarak kullanılmaya başlanmasının hizmetin gerekliliği ya da yerindeliği üzerinden gerekçelendirilmesi mümkün değildir.

Araştırmaya katılan sözleşmeli personelin %70’i de bu gerçeğin altını çizmektedir. Ortada bir gerekçesizlik hali mevcuttur.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler