Telefon
WhatsApp
Sözleşmelilere üç yıl sonra kadroya geçiş modeli

Hazırlanan kanun teklifine göre, hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarının, niteliklerinin, işe alınma ve işine son verilme hallerinin, görev ve yetkilerinin, hak, yükümlülük ve sorumluluklarının, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işlerinin düzenleneceği anlaşılmaktadır.

Yine taslağa göre, 01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar. Daha önceki kanuni düzenlemelerde de 30 gün içerisinde kadroya geçiş için müracaat hakkı verilmişti.

Görüleceği üzere, basına yansıyan taslağa göre, sözleşmeli personelden kadroya geçiş hakkı olanlara tanınan haklar genelleştirilerek statü eşitliği sağlanmaya çalışılıyor. Daha açık ifade ile kamuda yeni sözleşmeli personel modeli getirilmeye çalışılmakta ve her sözleşmeliye kadroya geçiş imkanı getirilmeye çalışılmaktadır. Özetle sözleşmeli personel istihdamı farklı bir yöntemle artarak devam edecek ve üç yılın sonunda kadroya geçme hakkı verilecektir. Dolayısıyla sözleşmeli olarak görev yapanların bir anda kadroya geçme gibi bir beklentiye girmemeleri gerekmektedir. Taslağa göre üç yıl ve üzeri sözleşmeli olarak hizmeti olanların kadroya geçişlerinin sağlanacağı diğer sözleşmelilerin ise üç yıl bekleyecekleri anlaşılmaktadır.

Sözleşmeli olarak çalışılan süreler memuriyette dikkate alınacak mı?

Daha önceki kanuni düzenlemelerde olduğu gibi yeni düzenlemede de sözleşmeli olarak çalışılan süreler memuriyete geçişte kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınacaktır.

Ayrıca yapılacak düzenlemeye göre memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyeceğini ve bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet sürelerinin ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacağını da söyleyebiliriz.

Sonuç olarak yapılacak düzenlemenin sözleşmeli personeli ne kadar tatmin edeceğini bilemiyoruz. Ancak, en azından sözleşmeli personel arasındaki statü farkının ortadan kalkacağını ve her sözleşmelinin bir süre sonra kadroya geçişine imkan sağlanacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Kaynak: Yeni Şafak

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler