Telefon
WhatsApp
Yargıtay'dan çok tartışılacak işçi kararı!
300 X 250 Reklam Alanı

Üst düzey bürokratlar ve yöneticiler için örnek teşkil edecek karar, bir şirket genel müdür yardımcısının açtığı işe iade davası alındı. Şirketin aynı zamanda kurucuları arasında yer alan genel müdür yardımcısı, sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini gerekçe göstererek, işe iade davası açtı.

Şirket ise, genel müdür yardımcısının işe adam alma ve adam atma hakkının bulunduğunu ve aynı zamanda işveren temsilcisi olarak görev yaptığını belirterek, davarının reddini istedi.

Yerel mahkeme ise, davanın kısmen kabulü yönünde karar vedi.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, üst düzey yöneticilere örnek teşkil edecek bir karara imza attı. Kararın bozulmasına karar veren daire, bozma gerekçesini şöyle açıkladı:

"Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacının genel müdür yardımcısı olarak çalıştığı ve Şirket Yönetim Kurulunun 31.03.2015 tarihli kararında şirketin tüm faaliyet konuları ile ilgili çift imza ile temsil yetkisine sahip olduğu kararlaştırılarak 18.05.2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edildiği, 01.06.2015 tarihinde imza sirküleri çıkartıldığı, davacının işletmenin bütünün sevk ve idare eden işveren vekili yardımcısı görevini yerine getirdiği, işgüvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı anlaşılmaktadır.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir"

Yargıtay'ın konuyla ilgili değerlendirmesi ise şöyle:

"...İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekillerinin ikinci grubu ise, işletmenin değil de işyerinin bütününü yöneten ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleridir. Buna göre, işletmenin bütününü sevk ve idare edenler, başka bir şart aranmaksızın işveren vekili sayılırken; işletmenin değil de işyerinin bütününü sevk ve idare edenlerin 18. madde anlamında işveren vekili sayılabilmesi için ilave olarak, işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisini haiz olması şartı aranır. İşyerinin tümünü sevk ve idare ile işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi katlanmış olarak, birlikte aranır. Bu işyeri işletmeye bağlı bir işyeri de olabilir. Dolayısıyla bir banka şubesi müdürü ile fabrika müdürü, işyerini sevk ve idare etmekle beraber, özgür iradesi ile işçi alma ve işten çıkarma yetkisi yoksa 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi anlamında işveren vekili sayılmaz. İş güvencesinden yararlanır. Aynı şekilde, işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan insan kaynakları müdürü ile personel müdürü, işyerinin tümünü yönetmediğinden iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecektir. Ancak işletmeye bağlı bir işyerinde, bu işyerinin tümünü sevk ve idare eden, ayrıca işe alma ve işten çıkarma yetkisi olan işçi, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. "

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler