Telefon
WhatsApp
Yargıtay'dan 'ücretlerle' ilgili kritik karar! Yazılı izin olmalıdır
300 X 250 Reklam Alanı

İşte davanın ayrıntıları:

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 12/02/2007 tarihinde davalı şirkette mermer kesme ustası olarak çalışmaya başladığını, en son net 852,84 TL ücret alacağını, işe girdiği 12/02/2007 tarihinden 09/12/2013 tarihine kadar kesintisiz olarak haftanın 7 günü 07.00-20.00 saatleri arasında çalıştığını, dini ve milli bayramların tamamında çalışmasını sürdürdüğünü 2013 yılı yıllık iznini kullanmadığını , iş yerinde servis ve yemek sosyal hakları bulunduğunu, 30/12/2012 tarihinde deri ve zührevi hastalıklar bölümünden rapor almış ise de uzun süre aynı görevde çalıştırılmaya devam olunduğunu, 09/12/2013 tarihinde rahatsızlığını dile getirerek görevinin değiştirilmesini talep ettiğinde muhasebeye uğrayıp çıkışını almasının söylendiğini muhasebe servisinde kendisine içeriğini bilmediği bazı kağıtlar imzalatıldığını görev yerinin depo sorumlusu olarak değiştirilmesine rağmen fabrikanın neresinde eksik varsa orada eksik gideren kişi olarak çalıştırılmaya devam olunduğunu maaşından kesintiler yapıldığını, bunun üzerine iş akdini 18/01/2014 tarihinde göndererek feshettiğini ileri sürerek; kıdem tazminatı, 2013 yılı yıllık izin ücreti ve 15 günlük ücret alacaklarını istemiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;davacının davalı şirkette 12/02/2007 tarihinde çalışmaya başladığını, ücretinin bordroda gözüken kadar olduğunu, mermer kesme işinde işçi olarak çalıştığı dönemde fazla mesai yaptığını ve ücretinin ödendiğini davacının sağlık raporu aldıktan sonra iş yerinden ayrılmak istememesi üzerine iş akdinin haklı sebeple feshedilmediğini, davacının talep ve kabul etmesi üzerine görev yerinin değiştirildiğini , görev değişikliğinin davacının talebi üzerinde yapıldığının davacının da kabulünde olduğunu davacının işe alınma amacının mermer kesme işinde çalıştırılması olduğunu, davacının yeni görevi fazla mesai yapmasını gerektirmediğinden ve fazla mesai yapmadığından davacıya sadece aylık ücretinin ödendiğini ve davacının aldığı ücretin bu sebeple düştüğünü , davacının fazla mesai ücreti alamaması sebebiyle serzenişte bulunduğunu, davacının 18-19-20-21.04.2014 tarihlerinde mazereti olmaksızın işe gelmemesi sebebiyle 21/04/2014 tarihinde mazereti olmaksızın işe gelmemesi sebebiye 21/04/2014 tarihinde işten çıkışının verildiğini 25/01/2014 tarihinde de davacının fesih ihtarnamesinin kendilerine ulaştığını, davacının iş sözleşmesinde personelin tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmaya kabul ve taahhüt ettiğini, bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemeyeciğinin kararlaştırıldığını, davacının sunduğu sağlık raporunun kendilerine davacının sunduğu sağlık raporunun kendilerine davacının iş akdini haklı sebeple feshetme hakkı verdiğini ancak davacının başka birimde çalışmayı talep ve kabul etmesi üzerine depo sorumlusu olarak görevlendirildiğini yeni çalıştığı birimin ücreti daha düşük ise davacının bunu da kabul etmiş olduğunu işçinin yaptığı işe göre ücret aldığını bu sebeple davacının ücretinin düşürüldüğünden bahisle iş akdini feshettiğinin kabulünün mümkün olmadığını, davacının hak kazandığı tüm yıllık izinlerini fazlasıyla kullandığını, davacının ücretlerinin banka hesabına yatırıldığını ayrıca zaman aşımı itirazında bulunduklarını savunarak,davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta davacı dava dilekçesinde son ücretini net 852,84 TL olarak açıklamış olup, bilirkişi raporunda talep aşılarak son ücretin net 1800 TL olarak kabulü hatalıdır.

HMK ‘nın 26 maddesi gereğince davacının talebi ile bağlı kalınarak davacının son ücretinin net 852,84 TL kabul edilip,hüküm altına alınan kıdem tazminatı ve son aya ilişkin ücret alacağı buna göre yeniden hesaplanmalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17.12.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler